Thứ Năm, 9 tháng 8, 2007

Chuyện xẩy ra tại sài gòn. Những bà góa phụ cô đơn thương nhớ chồng nếu muốn làm tình với chồng đã chết thì chỉ việc đến nhờ anh chàng nguyễn công, anh ta sẽ gọi hồn người chồng về và cho mượn cái xác anh ta để vợ chồng có thể làm tình cho thỏa lòng thương nhớ. Nguyễn công nói rằng anh ta đã được thượng đế ban cho một quyền phép có thể làm được chuyện này và đây là trách nhiệm của anh ta phải giúp những góa phụ cần được gần gũi người chồng quá cố. Anh ta cho biết đã giúp đỡ ít nhất 200 goá phụ quá thương nhớ chồng. Anh ta quả quyết rằng anh ta có nhân chứng thật cho biết họ đã bớt buồn khổ nếu lâu lâu được gần gũi chồng họ. Góa phụ nào muốn hồn chồng nhập vào anh Nguyễn công để làm tình với mình chỉ phải trả cho anh ta 1triệu/1 giờ và Nguyễn công cũng cho biết số khách hàng hiện giờ gia tăng anh ta giúp không kịp. Có một số người đã lớn tiếng phê phán rằng: "Anh chàng này chỉ là một đĩ đực, mà làm đĩ tức là phạm luật". Bàdung, một người bênh vực quyền phụ nữ đã kết án: " Tệ hơn nữa anh ta đã lợi dụng những góa phụ trong thời kỳ vừa bị mất mát buồn thảm". Nguyễn công tuyên bố rằng anh ta bị lăng mạ bời bà Dung và tiếp: "Tôi không muốn phê phán đối với sự nhận xét sai lầm như vậy. Nếu muốn tôi có thể cho bà Dung tiếp xúc với hàng tá góa phụ mà tôi đã giúp để họ nói chuyện với bà Dung". Một khách hàng của Nguễn công là góa phụ Hoa đã tâm sự rằng: "Khi chồng tôi mới qua đời tinh thần tôi thật xuống dốc, tôi chẳng thiết gì cả ngay cả việc tiếp xúc với đàn ông cho có bạn tôi cũng không thiết tới". HOA tiếp: "Khi tôi biết Mr. nguyễn công có thể giúp tôi gặp gỡ chồng tôi qua thân xác ông ta tôi rất nôn nóng. Sau lần đó tôi có thể quả quyết chắc chắn 100% rằng hồn chồng tôi đã nhập vào thân xác ông nguyễng công. Bởi vì tôi nhớ rõ bàn tay chồng tôi thường ôm ấp tôi như thế nào". Còn anh chàng nguyễn công thì nhấn mạnh rằng nếu cần thì anh ta giúp "free" bởi vì sự giúp đỡ của anh ta không đặt trên căn bản tiền bạc. nguyễn công tiếp: "Mặc dù tôi cũng cần tiền để sống nhưng tôi cũng hiểu rằng với quyền phép đặc biệt này tôi cần rải rắc niềm vui cho những góa phụ cô đơn, đặc biệt trong thời gian tang chế sầu thảm.